תשלום בהוראת קבע קבועה
גם לא תופס מסגרת
וגם ניתן לפריסה של עד 36 תשלומים.

תשלום בהוראת קבע קבועה,
גם לא תופס מסגרת
וגם ניתן לפריסה של עד 36 תשלומים.